O mnie

W 2004 roku ukończyłem studia prawnicze ze specjalizacją z zakresu prawa i postępowania administracyjnego Tematem pracy był Ustrój miasta stołecznego Warszawy.

W 2008 roku uzyskałem stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Jawność finansowania partii politycznych. Podstawy konstytucyjne i praktyka. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałem na gruncie praktycznego stosowania prawa, jak również poprzez działalność naukową. Od 2000 roku rozpocząłem współpracę z Kancelariami Radcowskimi oraz Kancelariami Adwokackimi. W 2007 roku współtworzyłem Kancelarię Radcowską Chmaj i Wspólnicy Sp.k., w której jestem wspólnikiem oraz Szefem Departamentu Prawa Gospodarczego. Spektrum działania departamentu obejmuje między innymi kompleksowe doradztwo prawne, obsługę prawną podmiotów gospodarczych, oraz  obsługę procesów tworzenia, połączeń i likwidacji spółek prawa handlowego. Ponadto departament zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym w zakresie prawa rynku kapitałowego, prywatyzacji oraz prawa pracy. Ponadto, w ramach Departamentu Prawa Gospodarczego wydzielony został Wydział Postępowań Elektronicznych, jako jednostka wewnętrzna zajmująca się cyfrowymi formami postępowań prawnych. Od 2004 r. prowadziłem ze studentami zajęcia na Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, jak również pełniłem funkcję pełnomocnika dziekana ds. studiów na kierunku administracja na Wydziale Prawa oraz opiekuna sekcji administracyjnej Studenckiej Poradni Prawnej. Od 2005 roku rozpocząłem współpracę z Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Od 2006 roku współpracuję naukowo  z Wyższą Szkołą Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. W 2008 roku rozpocząłem pracę w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, jako wykładowca, Rzecznik Dyscyplinarny oraz pełnomocnik rektora ds. Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. W 2010 r. powołany zostałem na kierownika studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie z zakresu administracji publicznej oraz ochrony i zarządzania informacją publiczną.

W całym okresie pracy zawodowej prowadziłem liczne szkolenia dla kadry zarządzającej i specjalistów z ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych m.in. z zakresu: prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego, prawa konstytucyjnego i ochrony i zarządzania informacją publiczną. Aktywnie  współpracuję z wydawcami dzienników, czasopism oraz mediami, w tym m.in. z Dziennikiem Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Wspólnota, Pracownik Samorządowy, Polish Market, TVP czy też TVN CNBC.