Kancelaria

Świadczone przeze mnie usługi doradztwa prawnego wykonywane są w ramach Kancelarii Radcowskiej Chmaj i Wspólnicy Sp.k., której jestem wspólnikiem. Prowadzone przeze mnie doradztwo obejmuje ściśle określone gałęzie prawa, co pozwala na zapewnienie profesjonalnej obsługi i dostosowanie się do potrzeb Klientów.

Oferowany zakres obejmuje w szczególności:

  • prawo i postępowanie cywilne,
  • prawo i postępowanie administracyjne,
  • prawo gospodarcze i samorządu terytorialnego,
  • prawo konstytucyjne i prawo gospodarcze,
  • prawo budowlane i prawo zamówień publicznych.

W toku prowadzonej obsługi prawnej Klienci uzyskują profesjonalną pomoc świadczoną w szczególności formie:

  • opinii i notatek prawnych, analiz i ekspertyz prawnych projektowanych oraz obowiązujących rozwiązań systemowych,
  • opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów wewnętrznych związanych z działalnością przedsiębiorstwa
  • przygotowywanie pism przedprocesowych oraz reprezentowanie firmy przed organami administracji publicznej,
  • prowadzenie czynnych i biernych procesów sądowych we wszystkich instancjach łącznie z postępowaniem egzekucyjnym,
  • informowanie o zachodzących bądź przewidywanych zmianach w systemie prawnym mającym wpływ na bieżącą działalność lub perspektywiczną politykę przedsiębiorstwa.