Dydaktyka

Głównym celem udostępnionych opracowań jest ułatwienie i nakierowanie młodych adeptów prawa na pogłębianie najistotniejszych kwestii merytorycznych z wybranych gałęzi prawa.

Dodatkowo umieszczone zostały przykładowe testy z akademickiego przedmiotu prawo administracyjne i prawo gospodarcze. Testy te są po części opracowaniem autorskim zespołu katedry prawa administracyjnego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, a tym samym podlegają ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.