Aktualności

 • Obowiązek wypłaty roszczeń z AC
  21 gru 2012
  W dniu 26 czerwca 2012 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt I ACa 1147/11) orzekł, że ubezpieczyciel ma obowiązek do zapłaty odszkodowania za skradziony samochód nawet, gdy poszkodowany nie ma kluczyków. W ocenie Sądu Apelacyjnego "Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest odpowiedzialnością typu gwarancyjno-repartycyjnego. Oznacza to....
 • Zmiany w prawie - 31 grudnia 2012
  19 gru 2012

  Z dniem 31 grudnia 2012 roku wprowadzone zostaną liczne zmiany w obowiązujących przepisach prawa. W tym dniu w życie wchodzi m.in.:

  1.       Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach...

 • Wyrokt TK w sprawie kontroli koreposndencji
  19 gru 2012

  Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2012 r. (sygn. akt K 25/11) przepis art. 73 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) przez to, że nie wskazuje przesłanek....

 • Wyrok TK w sprawie emerytur
  15 lis 2012
  W dniu 13 listopada 2012 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w myśl którego art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dodanym przez art. 6 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r., w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa...